ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להבטיח קצבה חודשית למקרה שעובד יאבד את כושר עבודתו לתקופה ממושכת כתוצאה ממחלה או מתאונה. את הפוליסה ניתן לרכוש כחלק מביטוח חיים, או כחלק מביטוח תאונות אישיות. ההגדרה של אובדן כושר עבודה עשויה להיות שונה בין פוליסה לפוליסה. קיימות תכניות שונות, לכל תכנית היקף כיסויים שונה, והגדרה שונה לארוע הביטוחי. לדוגמא, בתוכנית א' יחשב אובדן כושר כאי יכולת לעבוד בכל עיסוק, ובתכנית ב', יחשב כאי יכולת לעסוק במקצוע ההולם את השכלתו ועיסוקו של המבוטח. כמובן שהדוגמא השנייה מטיבה עם המבוטח, לכן חשוב מאד לבחון את תנאי הפוליסה לפני רכישת הביטוח.

מגבלת סכום הפיצוי בביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה שנעשה במסגרת ביטוח חיים קיימת מגבלת פיצוי. המגבלה מבוססת על עדכון לחוק הפיקוח משנת 1983, ולפיה פיצוי בשל אובדן כושר עבודה מוגבל ל- 75% מהכנסתו החודשית הממוצעת של המבוטח. מדובר בהכנסה המוצהרת בלבד לתקופה בת 12 החודשים שקדמו ליום בו איבד המבוטח את כושר עבודתו. אין חובה להחיל מגבלת פיצוי זו אם אובדן הכושר נעשה במסגרת ביטוח תאונות אישיות. אף על פי כן, יש מבטחים הנוהגים להוסיף סעיף זה, ולכן כדאי לשים לב לפני שחותמים על הפוליסה. מטרת הסעיף היא כמובן למנוע מצב בו המבוטח מקבל תגמול גבוה יותר בזמן אי כושר עבודה, מהתגמול שהיה מקבל לו היה כשיר לעבודה. במצב כזה, הוא עשוי להאריך את תקופת ההחלמה ולא לשוב לעבודתו, למי שמרגיש ספקות בנושא להתייעץ עם עורך דין נכות כללית זה בהחלט המלצה חמה

תקופת המתנה

קיימת תקופת המתנה מרגע קרות הארוע עד שהמבוטח יכול לממש את תנאי הפוליסה ולהיות זכאי לפיצוי ותגמולים– תקופת הגמולה. תקופת ההמתנה משתנה בין הפוליסות, אבל לרוב בביטוח אובדן כושר עבודה המבוצע במסגרת ביטוח חיים מדובר בתקופה בת 3 חודשים. תקופה זו נובעת מחוק ביטוח לאומי המחייב את המעביד לשלם לעובד דמי מחלה אם נמצא אי כשיר לעבודה מבחינה רפואית עקב מחלה או תאונה, עד לתקופה של 90 יום. רק לאחר תקופה זו תכנס הפוליסה לתוקפה. אם ביטוח אובדן כושר עבודה בוצע במסגרת ביטוח תאונות אישיות, מדובר תקופת ההמתנה קצרה יותר, 7-14 יום.

תקופת הגמולה

התקופה בה משולמים למבוטח כספי תגמולים מוגבלת בזמן. אם ביטוח אובדן כושר עבודה נעשה כחלק מביטוח חיים, תקופת הגמולה תוגבל לשנה עד שנתיים, תלוי בפוליסה. לעומת זאת, אם הביטוח בוצע כחלק מביטוח תאונות אישיות, תקופת התגמול יכולה להגיע עד לגיל הנקוב בפוליסה, לרוב גיל הפרישה, אלא אם צוין אחרת בפוליסה. חברות הביטוח לא נוהגות לבטח בגילאים מבוגרים באובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח חיים, מכיוון שמטבע הדברים, עם הגיל נפגע כושר העבודה. לכן, האופציה היחידה לגילאים מבוגרים היא ביטוח תאונות אישיות, וזאת בהנחה שחברת הביטוח תסכים לכלול סעיף אובדן כושר בפוליסה.